Skip links

Knapstadhagen er formet som et tun

Boligvelger

Knapstadhagen blir formet som et åpent tun, bestående av fire bygg med tilsammen 80 leiligheter. Det er Ellen Authén i Meinich Arkitekter som har stått for den arkitektoniske utformingen av Knapstadhagen.

Plassert som et tun
Boligbyggene er lagt slik at alle leilighetene får stuehenvendelse mot sør eller vest samtidig som de danner et tun, en vakker hage over parkeringsgarasjen.

Adkomst
Byggene har adkomst fra både fra hagen og gjesteparkering nær inngang på bakkeplan. I tillegg er det direkte adkomst fra alle bygg til parkeringsgarasjen som har avkjøring fra Bjørneveien i nord.

Fra smarte 2-roms til romslige 4-roms
Det er arealeffektive leiligheter med et utvalg fra 2- til 4-roms planløsninger. Alle leilighetene har balkong eller markterrasse mot sør eller vest. Stuevinduene går til gulv og har litt ekstra høyde for å gi mye lys og utsikt.

Torg og samlingspunkt
Parkeringsplassen langs Spydebergveien avsluttes med et lite torg i forkant av det nye bygget. Her vil næringsarealet i 1. etasje huse noe mer forretnings- eller servicetilbud, i tillegg til det som er i nabobygget i dag. Torget håper vi vil være et samlingspunkt og et hyggelig sted å være for de som hører til området.

Uterom
Takhagen mellom boligbyggene gir et godt uterom med plass for sykkelboder, sittegrupper og lekearealer. Uttrykket bygger videre på materialbruken fra nabobebyggelsen, lyse mursokkel og beiset trepanelet. Et lysere tremateriale er lagt til som ramme rundt balkongene.

Det blir lagt mye ressurser i det arkitektoniske + uttrykket og de utvendige fellesarealene. Her skal det både være hyggelig å komme hjem og på besøk.

Ellen Authen Arkitekt

Ellen Authén
Sivilarkitekt MNAL
Meinich Arkitekter AS